Åsgatan 65

I hörnan Åsbrinken/Åsgatan
Beställningsarbete av min gamle arbetskamrat Lennart Bolin. Detaljrikt och kul att bygga.