Tips 4, en enkel parabol

För några år sedan tog jag åt mig att på beställning tillverka en modell av en villa som hade flera paraboler på taket. Efter att ha surfat runt och kollat utbudet av 1:87-paraboler fann jag att det nog var enklast att försöka tillverka en själv.

Men hur skulle jag åstadkomma parabolens dubbelkrökta rundning? Då erinrade jag mig ett besök hos en gammal dragspelsbyggare. Han beskrev hur man kunde göra dragspelets celluloiddekoration formbar genom att lägga den i en blandning av vatten och aceton. Kanske skulle det kunna fungera även med styrénplast?

OK, bara att sätta igång och experimentera. Ett verktyg konstruerades. Det bestod av knåd-epoxi där jag tryckt ner en träkula för att åstadkomma en form.

När epoxin hårdnat placerade jag en mjuk-gjord styrénbit mellan kulan och epoxiformen och tryckte ner kulan så att styrénbiten fick en parabolisk form. Sedan fick kulan ligga kvar tills styrénet stelnat.

Därefter rund-klippte jag styrenbiten och limmade på mikrovågsshuvud och fäste med vanligt plastlim.

                                                                                   Ja, och här står huset.

Den här beskrivningen blev kanske lite väl kort och koncis. Men kontentan av det hela är att det är möjligt att mjukgöra styrén i en blandning av aceton och vatten. Sedan kan man ju experimentera själv med proportionerna i blandningen, styrénets tjocklek, och så vidare. Sådant experimenterande är ju faktiskt en rolig del av hobbyn.

Men för den som vill ha mera kött på benen finns möjligheten att rota fram MJ-magasinet nr 19 där jag beskrivit processen i en ganska utförlig artikel.

Jag har även gjort en Youtubefilm där jag visar paraboltillverkning. Den hittar man här.