Lilla Morshyttan- ett hembygdsprojekt

Lördag den 9 april 2016 blev min modelljärnväg färdig. I alla fall landskap och hus på den långvägg jag utsett som en rimlig begränsning för att inte ta mig vatten över huvudet i mitt byggande. (Se rubriken "Inledande idéer" där jag berättat om min anläggningsvision.)

Ja, färdig och färdig... Nåja, väggen var i alla fall utformad som ett slags "tittskåp" och hade det innehåll och den standard jag från början tänkt mig. Här följer ett par bilder för att i någon mån styrka mitt påstående om "färdig".