Kallbadhuset

Det här dioramat, föreställer ett sedan 90 år försvunnet kallbadhus i Hedemora.

Badet ritades av stadens store son, arkitekten Lars Israel Wahlman och byggdes 1902 i sjön Hönsans sydvästra del. Livslängden blev dock kort. Det revs redan 1931 eftersom det stod på pålar och sjöns yta stigit 50 centimeter. Detta hade medfört att stora delar av inredningen lagts under vatten.

I Hedemora finns en förening som heter "Hantverk och design". Föreningen sysslar bland annat med forskning om Lars Israel Wahlman. Jag har tidigare byggt ett par dioramor åt föreningen och nu ville man att jag skulle bygga även denna Wahlman-byggnad.

Som man kan förstå finns vissa svårigheter att rekonstruera badhuset. Hur ska man tolka de olika ritningarna, vilka fotografier ska man utgå ifrån och hur ska man avbilda saker som måste ha funnits där men som man inte kan hitta vare sig på ritningar eller fotografier?
För att skaffa mig ansvarsfrihet som byggare yrkade jag på att det skulle bildas en liten arbetsgrupp för att hjälpa mig att tolka materialet och ge mig direktiv. Efter att denna arbetsgrupp enats i ett antal frågor var det bara att sätta i gång att bygga.

Mera om bygget hittar man här.