Rossbergabilder


Den här hemsidan handlar som synes till största delen om hur jag bygger en modell av järnvägssträckan från  Rossberga  till och med Morshyttan, ungefär som jag vill minnas att det såg ut den 27 juni 1959.

På den plats där Morshyttans station en gång låg har jag satt upp en minnestavla med några bilder från stationens "guldålder". Denna minnestavla inspirerade mig och några gamla Rossbergabor att åstadkomma något liknande i Rossberga. Vi samlar därför på oss gamla bilder som vi sätter upp på en anslagstavla mitt i byn vid en ceremoni i maj varje år. Från och med 2010 är vi moderna och visar bilderna från tidigare års evenemang också här på nätet.

I menyn här till vänster är bilderna grupperade efter det år då de var uppsatta på anslagstavlan.