Tips 2, Husgrund och tegelmaskin

Husgrunder

Att få husen på anläggningen att stå i våg och att inte "sväva" kan vara knepigt. Efter mycket rivande i huvudet har jag funnit en metod som jag tycker funkar för mig. Det handlar bland annat om de tre skruvar man kan se på bilden här.

Tekniken beskrivs bäst i en film jag gjorde till en kompis som hade några funderingar i frågan. I filmen kallar jag Allt om Hobby för "denna tragiska tidning". Förklaringen till detta är att när filmen gjordes, 2016, såg det ut som att tidningen tyvärr skulle upphöra efter 50 år. Nu vet vi att tidningen räddades och lever fortfarande. Filmen om husgrunder hittar man här.

Under åren har jag byggt ett tiotal dioramor med förebild från min nuvarande hemstad Hedemora. Hedemoraborna har alltid varit mycket intresserade då jag visat upp mina alster men en kommentar som ofta återkommit har varit:

- Kan du inte bygga en modell av Sveasalen?Sveasalen var Hedemoras gamla danspalats. Den ritades av stadens store son, arkitekten Lars Israel Wahlman, som också är arkitekten bakom Engelbrektskyrkan i Stockholm. Sveasalen stod klar 1907 men redan1966 hade lokalen blivit i så dåligt skick att den revs. Ganska kort livslängd, med andra ord.


Efter diverse påtryckningar och hjälp med ritningar och bilder beslöt jag mig för att försöka återuppföra Sveasalen i skala 1:87. Men innan jag satte igång att bygga måste jag bestämma mig för hur jag skulle göra med teglet. Det finns ju pappark med färdigtryckt tegelmönster i färg, som man skulle kunna klistra på en styrénstomme, men jag var tveksam till att kombinera olika material. Tänk om pappen skulle lossna, eller krympa och deformera styrénstommen. Men om jag nu inte ville använda papp så finns det också tunna plastark, präglade med tegelstruktur, men de jag hittade på marknaden var då å andra sidan omålade. Det som komplicerade det hela ytterligare var husets oregelbundna tegelornamnentik. Det var ju långt ifrån frågan om någon enhetlig väggyta.

Nej, en tegelritsningsmaskin vore nog den bästa lösningen för mig. Eftersom någon sådan inte finns på marknaden och jag heller aldrig hört talas om någon, återstod bara att uppfinna en själv.

Min bärande idé var att jag först skulle måla väggen i någon lämplig tegelfärg och sedan skrapa fram tegelfogarna med ett spetsigt verktyg. För att få fogarna raka, och på jämnt avstånd från varandra, krävdes någon sorts flyttbart anhåll. Det är här tegelritsningsmaskinen kommer in och nu gällde det bara att konstruera en sådan.

Kanske ett arrangemang med två gängade stänger vore en lösning? Gängstigningen på en 8 mm stång är 1.25 mm. En skalenlig tegelsten är 0.7 mm hög men det skulle kännas lite väl pilligt. Jag beslöt att prova med en tegelhöjd på 1.25 mm. Ganska stor avvikelse mot 0.7 mm men om det ser bra ut så tycker jag det är bra. Det handlar ju om att bygga en illusion och modellbygge är dessutom ofta ett kompromissande.

Här ser vi arrangemanget med de gängade stängerna monterade på en platta.

Jaha, hur gör man då en tegelvägg med den där...? Det kan vara svårt att förklara i korthet här, så jag hänvisar till min artikel i Allt om Hobby nr 2, 2014, "Att bygga ett danspalats. Vi ritsar Sveasalens tegelvägg".

Den som inte har den tidningen i sin ägo kanske undrar hur man får tag i artikeln. Det första man kan göra är att höra efter på sitt bibliotek om de kan hjälpa till. Ett annat tips är att prenumerera på Allt om Hobby. Som prenumerant får man tillgång till det digitala arkivet, alltså alla tidningar från 1966 till dags dato. Arkivet är dessutom sökbart.

Jag gjorde också en liten film vid första utprovandet av tegelritsningsmaskinen. Den hittar man här.