Varmbadhuset


1896 fick Hedemora ett kommunalt vattenledningsnät. Man beslöt då att bygga ett varmbadhus för allmänheten.

Hedemorasonen Lars Israel Wahlman fick i uppdrag att rita, och huset stod klart 1899. Byggkostnaden uppgick till 15 500 kr.

Så småningom förbättrades bostadsstandarden och eget badrum blev en självklarhet i de flesta hem. När så simhallen i Hedemora stod klar 1974 beslöt man att stänga Wahlmanska varmbadhuset.

Under några år förföll huset och det var det oklart vad som skulle hända med det. 1983 genomfördes en renovering och det började användas som utställningslokal.

Kommunen äger fortfarande huset.

2010 förklarades det som byggnadsminne.