Perspektiv

För att få en anläggning med verklighetsförebild att se riktig ut måste man ofta fuska rejält med perspektiven. Man vill ju ha med så mycket som möjligt av landskapet på sidorna av banan och ändå ha en bana som är smal och "nåbar" överallt.

Ett sätt att åstadkomma detta är att göra hus och övriga landskapsdetaljer i olika skala beroende på var de befinner sig i verkligheten. Hus som ska befinna sig långt från betraktaren görs alltså mindre än husen som ligger nära, så kallat forcerat perspektiv. Se skisser nedan!

På anläggningen kommer ladan att hamna i nästan samma linje som gården och måste alltså göras mindre för att lura hjärnan att den ligger långt borta.En grundprincip är att det är viktigare att det SER rätt ut, än att det ÄR rätt. Om man scratch-bygger hus är det ju enkelt att bygga dem i exakt den storlek man vill ha, men det kan vara värre med övriga detaljer. Tyvärr är utbudet i skala TT inte särskilt stort, annars vore det idealiskt med bilar, traktorer, människor och djur i den skalan i bakgrunden.Att låta landskapet övergå i en målad bakgrund ökar förstås också djupkänslan. (Se nedan!)