"Lekhörna"

Det här området kallar jag alltså för "lekhörnan".
Varför det, då?
Jo, i Rossberga finns en hel del hus som ligger på "fel"  sida av åsen men som jag bara måste ha med på anläggningen. Jag har då helt enkelt lyft över kåkarna på "rätt" sida av åsen, vid "fel" å. Dessa hus är alltså alla helt förebildsenliga men de ligger på fel ställen.