Taxistationen


Mitt första Hedemora-diorama, byggt 2008.

Byggnaden ,med sin lite udda arkitektur, ligger i blickfånget på en öppen plats i Hedemora och är därför välkänd för alla Hedemorabor.

I början på 90-talet var byggnaden rivningshotad men efter kontakter med Länsmuséet insåg man att huset hade ett kulturhistorisk värde och rivningsplanerna skrinlades.

Byggnaden ritades av Hedemoras stadsarkitekt Julius Järnåker och uppfördes 1946. Den lär från början ha varit avsedd som busstation men bussarna klarade inte den tvära svängen upp mot Åsgatan, så Taxi fick i stället ta över.

Sedan några år tillbaka saknar Hedemora taxiverksamhet och huset används nu(?) av ett elektronikföretag.

         Byggnader och platser blir historia förr än man anar.