Rossbergahörnan 1

Ja, då har jag alltså redovisat läget på de utlokaliserade delarna av Nya Rossberga. Men hur är då läget i den del av Nya Rossberga som inte är utlokaliserad, alltså själva Rossbergahörnan (eller jag kanske borde säga "lekhörnan")? Och hur gick det med jubileums/invigningsfesten den 29 juni 2019? Det ska jag försöka redovisa nu.

Rossbergahörnan blev tyvärr långt ifrån färdig till invigningsfesten. Detta insåg jag i god tid men jag beslöt att i alla fall att försöka få all terräng strösslad och grusad och det lyckades jag med. Husen förblev dock i mockupstadiet och det här är den vy som mötte mina gäster vid invigningsfesten.

Festen blev i alla fall mycket lyckad och bristerna i Rossbergahörnan kompenserades till fullo med dragspelsmusik. Här har vi alla glada gäster som bjöd på sig själva och gjorde denna dag till ett fantastiskt minne för mig.

Jaha, och efter festen, då?
Man kan väl säga att luften gick ur mig en del, så det dröjde ända fram till september innan jag ägnade anläggningen någon vidare tanke. Men då var jag nästan tvingad att börja. Vaddå tvingad? Jo, jag skulle tillverka ytterligare björkar av häckspirea och dessa måste plockas i rätt tid, sedan de vissnat men innan de torkat. Här ses jag på spiréaplockning i Rossberga. I huset i bakgrunden föddes min far 1914.

När spireorna var "björk-omvandlade" hemma i verkstaden var det dags att börja ägna sig åt husen.Frigolitmockuperna måste ju bytas ut mot "riktiga" modeller. Och var skulle jag då börja. Jo, jag valde att börja med huset i bakgrunden på bilden ovan. Klassisk mark, så att säga. På bilden här nedanför har huset nummer 1. Numera är huset rött men 1959 var färgen ljusbeige.

De övriga husen på den inringade sektionen är mjölnarbostaden (nr 2), mjölnarens lagård (nr 3) och sågen (nr 4)

Det första av de fyra husen var färdigt i oktober 2019 och det sista i januari 2020. Under resans gång hade jag upptäckt att husens placeringar måste justeras en hel del så det var bara att ta ner sektionen i källarverkstaden och börja schakta. (Det är mycket "gör om, gör rätt" i den här branschen...☹)

Den 6 februari satte jag tillbaka sektionen på anläggningen och då såg de fyra husen ut så här:

Från hösten 2019 till våren 2021 har nästan allt på anläggningen handlat om husbyggen. Jag delade in "lekhörnan" i olika områden där jag först byggde färdig husen och sedan planterade dem i jorden, innan jag började med nästa område.

Efter mjölnarområdet tog jag mig an affären. Tidéns diversehandel i Rossberga var en naturlig träffpunkt. Här kunde man köpa allt mellan himmel och jord och även få reda på "senaste nytt" från byn.

Här ser vi först själva affärshuset. Många trevliga detaljer. Dekorationer kring fönster och dörrar och veranda med snickarglädje. Snickarglädjen fixade jag med hjälp av en kamrat som etsade den i mässing.

       Till fastigheten hörde också uthuset i mitten på nedanstående bild. Där förvarade Handlar-Sven sin VW-  bubbla.

Huset till höger på bilden ovan är ett gammalt sockenmagasin som också hörde till affären. Tyvärr vänder det sin finaste sida från betraktaren av anläggningen så därför har jag gjort det urlyftbart för att bättre kunna beskådas.

         När affärsområdet var färdigt stod själva kvarnbyggnaden på tur. Där handlade det om många vinklar och vrår.

                                     Här har vi byggnaden på plats men något "vattnet" är som synes ännu ej påsläppt.