Tips 3, utanpåliggande fönsterpaket

Utanpåliggande fönsterpaket

När jag började bygga mina kåkar brukade jag i allmänhet förenkla (fuska med) fönstermonteringen genom att limma fönsterglaset från insidan av huset. Jag bygger oftast i ganska tunn (en millimeter) styrén och då märks det inte så mycket att fönstren hamnar en bit in i huset. Men när jag skulle bygga ett hus med timmerstomme skulle väggen bli betydligt tjockare och då måste jag försöka hitta en annan metod.

Jag tänkte mig då att göra helt färdiga "fönsterpaket", alltså med glas, spröjsar och foder, och sedan klistra fast paketen över timmerfasadens fönsteröppningar. Fönsterspröjsarna tänkte jag åstadkomma med dragstift, enligt en klassisk modellbyggarmetod. (Se Göran Tholins film här.)

Som underlag måste jag först göra en ritning. I skala 1:87 blir fönstren som bekant ganska små och pennstrecken rätt grova och jag vet sedan tidigare att det är svårt att rita exakt. För att få så exakt förlaga som möjligt ritar jag därför upp fönstren i tio gångers förstoring. Därefter skannar jag ritningarna och skriver ut dem i storlek tio procent. Det kan ju verka som att gå över ån efter vatten men jag tycker definitivt att det var värt besväret.

Jag tänkte mig då att göra helt färdiga "fönsterpaket", alltså med glas, spröjsar och foder, och sedan klistra fast paketen över timmerfasadens fönsteröppningar. Fönsterspröjsarna tänkte jag åstadkomma med dragstift, enligt en klassisk modellbyggarmetod. (Se Göran Tholins film här.)

Som underlag måste jag först göra en ritning. I skala 1:87 blir fönstren som bekant ganska små och pennstrecken rätt grova och jag vet sedan tidigare att det är svårt att rita exakt. För att få så exakt förlaga som möjligt ritar jag därför upp fönstren i tio gångers förstoring. Därefter skannar jag ritningarna och skriver ut dem i storlek tio procent. Det kan ju verka som att gå över ån efter vatten men jag tycker definitivt att det var värt besväret.

OK, nu har jag ritningsunderlagen till fönstren klara. Dags att bestämma typ av glas, spröjsar och foder. Här gäller ju nu att tänka på att hålla nere tjockleken på "fönsterpaketet".

Som "glas" väljer jag att använda så kallad overheadfilm. Den håller sig hyfsat plan och är, enligt mitt skjutmått, endast 0.05 millimeter tjock. Dags att plocka fram dragstiftet och dra spröjsar och bågar.

När alla spröjsar och fönsterbågar är dragna med dragstiftet målar jag fönsterbågarnas ytterkanter rejält breda med en fin pensel. Detta för att undvika en glipa mellan karm och foder vid slutmonteringen.
Foder, ja. Här använder jag styrenplastlister i lämplig dimension som jag kapar upp i rätt längder med en så kallad chopper.
Vanligt plastlim funkar inte på overheadplast. När jag limmr fast fodren väljer jag därför ett lim som modellflygarna använder för att limma plasthuvarna på sina flygplan, Formula 560, Canopy Glue.
När så limmet torkat är det bara att skära rent overheadplasten utanför fodren och så är "paketet" klart.
Nu återstår bara smörjobbet att limma fast fönsterpaketen på fasaden. Ja, det är faktiskt en mycket enkel match. Formula 560 är ett förlåtande lim som tillåter en bra stunds efterjustering. Har man bara tålamod att ta en sida av huset i taget och låta limmet torka ordentligt däremellan så blir det inga problem.

Metoden med "utanpåliggande fönsterpaket" blev så lyckad att jag numera använder den till alla mina kåkar, alltså inte bara timmerkåkar utan också kåkar med tunna väggar.

Den som vill ha mera kött på benen kan läsa min artikel i Allt om Hobby nr 6, 2015, "Bygga hus med timmerfasad och utanpåliggande fönster".

Och här har vi mitt färdiga timmerhus med utanpåliggande fönster.