Nya Rossberga

Lördag den 9 april 2016 ansåg jag alltså att min modelljärnväg var färdig. I alla fall landskap och hus på den långvägg jag utsett som en rimlig begränsning för att inte ta mig vatten över huvudet i mitt byggande. (Se rubriken "Inledande idéer" där jag berättat om min anläggningsvision.)

Ja, färdig och färdig... Nåja, väggen var i alla fall utformad som ett slags "tittskåp" och hade det innehåll och den standard jag från början tänkt mig. Här följer återigen ett par bilder för att i någon mån styrka mitt påstående om "färdig".

Visst, jag var nöjd med min "färdiga" anläggning men 2017 började jag fundera på vad som skulle hända härnäst. Jag tyckte mig se fyra alternativ

Alternativ 1. Jag gillar läget och låter mig nöja med det färdiga "tittskåpet". Jag förfinar dock den befintliga anläggningen genom att vädra rullande material, montera kortkoppel och komplettera trädbeståndet med tallar och flera lövträd. Jag förser bilarna med registreringsskyltar och tillverkar laster till godsvagnarna.

Alternativ 2. Nu höjer jag ribban en bit. Jag tar ner de föremål som smyckar de tre kritvita kvarvarande väggarna och i stället gör jag en bakgrundsmålning. Den nostalgiavdelning med gamla föremål som vuxit fram under rälsnivån, får dock vara kvar som den är.

Alternativ 3. Nu höjer jag ribban ytterligare genom att på den befintliga "transporthyllan" även försöka utforma ett enkelt landskap med lite strössel och granar. Redan här bör rummet få ett lugnare intryck trots att nostalgiavdelningen under rälsnivå fortfarande är orörd.

Alternativ 4. Här erinrar jag mig min gamla vision att alla väggar ska förses med landskap så att man står mitt i en modellvärld. Detta kräver ett rejält omtag vad gäller hela rummet. Jag måste då skrota den befintliga transporthyllan och i stället bygga nytt. Jag tänkte mig då ett modifierat Rossberga-landskap med diverse kända hus från byn. För att öka fokus på tåg och landskap skulle jag också osynliggöra nostalgiavdelningen med hjälp av diverse snurrhyllor och draperier.

I fem korta filmer som jag laddade upp på Youtube presenterade jag ovanstående alternativ "på plats", i stationshuset. Jag länkade till filmerna från diverse modelljärnvägsgrupper på Facebook och bad mj-kollegerna om synpunkter. Gensvaret blev imponerande! Och utifrån talesättet "ingenting är svårt för den som slipper göra det själv" ansåg givetvis alla att jag skulle satsa på fjärde alternativet.

I en sjätte film sammanfattade jag förslagen från kamraterna och kände då att också jag själv började luta mer och mer åt alternativ fyra. När mina döttrar fick höra talas om alternativen röstade de också på alternativ fyra och bestämde att vi skulle ha en invigningsfest i samband med 60-årsminnet av Ingos VM-seger i slutet av juni. Mera om det senare.

När huvuddragen var spikade presenterade jag det hela i en lång artikel i Allt om Hobby nr 2, 2018 under rubriken "Vägval Morshyttan - att gå vidare med en "färdig" anläggning".

Om någon skulle vilja se de filmer inifrån stationshuset där jag presenterar ombyggnadsplanerna utförligt, så hittar man direktlänkarna här:

Vägval Morshyttan 1
Vägval Morshyttan 2
Vägval Morshyttan 3
Vägval Morshyttan 4
Vägval Morshyttan 5
Vägval Morshyttan 6

Men nu ska jag redovisa en del av vad som hänt sedan 2017. (Se underrubrikerna här till vänster.)