Idéer och tips

Under den här rubriken samlar jag ihop diverse idéer och tips från mitt modellbyggande.

Min ambition är att fylla på den här tipsavdelningen fortlöpande vartefter jag kommer på något nytt.

Tyvärr medger inte mitt hemsideprogram långa titlar i menyn här till vänster. Jag har därför valt att kalla underrubrikerna för "Tips 1", "Tips 2", och så vidare. Detta säger dock tyvärr inget om vad respektive undersida handlar om. För att man ska slippa klicka fram och tillbaka på måfå kommer därför här en beskrivning av vad som ligger under de olika rubrikerna:


Tips 1 . Tips för att göra en provisorisk visualisering av landskap och hus i anläggningsbyggets början.
Dessutom tips om en "svenskliknande semafor".

Tips 2. Här handlar det först om husgrunder. Hur jag bär mig åt för att få en husgrund att stå i våg, och hur jag gör för att undvika att huset "svävar".
Sedan handlar det om hur jag tillverkar en tegelvägg med en sorts "rits-apparat".

Tips 3. Här handlar det om fönster, närmare bestämt om min metod att tillverka "utanpåliggande fönsterpaket".

Tips 4. Hur man kan mjuka upp tunn styrenplast och tillverka en parabolantenn.

Tips 5. Enkla tips om falurött, spackel och cellplastlim.