Polishuset

Polishuset byggdes 1911. Arkitekt var Carl-Johan Perne.

Huset inrymde tidigare även brandstation, landsfiskalskontor och häkte. Häktet kallades av folkhumorn för "Hotell Haglund".

1962 byggdes huset om till enbart polisstation och kom att fungera som sådan tills man flyttade till modernare lokaler 2009.

I samband med polisens utflyttning och husets försäljning gjordes det upp en "Detaljplan för Polishuset". Där konstaterades att huset hade många detaljer som var värda att bevara, såväl exterört som interiört. Nye ägaren blev till exempel ålagd att bevara minst en av källarens häktesceller.

Numera inhyser huset en frisersalong.

Byggnader och platser blir historia förr än man anar.....